Rehabilitacja Warszawa prywatnie

Wszystkie urazy sportowe wymagają rehabilitacji i odpowiedniego podejście, zarówno ćwiczącego, jak i fizjoterapeuty. Jest to kluczowy okres w kontekście powrotu do pełnej sprawności. Jakiekolwiek zaniedbania w tym obszarze mogą skutkować trwałymi zmianami w biomechanice ruchu, a w następstwie do poważnych urazów. Niezbędna do rozpoczęcia leczenia jest trafna diagnoza, stawiana przez lekarza ortopedę. W większości przypadków stosuje się leczenie zachowawcze, które nie wymaga interwencji chirurgicznej.

Rehabilitacja Warszawa prywatnie – skuteczne działania

Skuteczna terapia wymaga działania i czasu. Najlepiej jak najszybszego działania. Jest ona szczególnie ważna po zabiegach operacyjnych. Im wcześniej wdroży się działania fizjoterapeutyczne, tym większa jest szansa na powrót do pełnej sprawności i osiągnięcie pełni zdrowia. W wielu przypadkach osoby po urazach stają przed dylematem – rehabilitacja prywatna czy rehabilitacja z Narodowego Funduszu Zdrowia? Decyzja o tym, którą wybrać jest często niełatwa, aczkolwiek kluczowa dla całej naszej sprawności. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przyjęcie pacjentów stanie pilnym w ramach kontraktu. Większość jednak musi radzić sobie na własną rękę i albo czekać przez długi okres czasu, albo zdecydować się na działania prywatne. Należy bezwzględnie pamiętać, że rehabilitacja pourazowa powinna zostać wprowadzona niemal błyskawicznie po urazie lub operacji.

Solidnie przeprowadzona rehabilitacja nie pozwoli na zaniki mięśni i zrosty. Wykluczy wady postawy i poprawi tarcie w poszczególnych elementach stawowych. Pozwoli także na szybki powrót do pełnej sprawności. Sporym atutem prywatnej rehabilitacji jest prowadzenie przez jednego fizjoterapeutę, który będzie oceniał postępy, modyfikował program ćwiczeń i regularnie motywował do wysiłku. Ponadto fizjoterapeuta może takiej osobie poświecić znacznie więcej czasu, niż ma to miejsce w przypadku wizyt refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.